turvallisuus

EU: n lainsäätäjät sopivat New Telecom Super Regulatorista

Euroopan Unionin lainsäätäjät ovat lopultakin sopineet uuden yleiseurooppalaisen televiestinnän sääntelyviranomaisen muodoista ja toimivaltuuksista, joilla on veto-oikeus kansallisiin vastaaviinsa, ja päättyneet kuukausittaiset keskustelut, jotka lähes kokonaan romahtivat.

Euroopan parlamentille, kansallisille hallituksille ja EU: n toimeenpanevalle elimelle Euroopan komissio teki kompromissin neljän päivän kovaa neuvottelua varten, joka päättyi maanantai-iltana.

Uusi virasto, jota kutsutaan eurooppalaisten sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten tai BERECin , jaetaan veto-oikeus komission kanssa. BEREC ja komissio kykenevät kumoamaan kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksen, jos he uskovat, että epäoikeudenmukaisesti suositaan entistä paikallista monopoliasemaa.

Uusi sääntelyjärjestelmä on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna, jos se saa poliittisen kumileiman Hyväksyminen hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysistunnossa toukokuun ensimmäisellä viikolla.

Komission tiedottaja Martin Selmayr totesi, että komissio on vakuuttunut siitä, että epävirallisesti sovitut asiat hyväksytään lailla. "Meillä on sopimusluonnos, jos ei vielä laillista", hän sanoi lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Uuden sääntelyelimen läsnäolosta odotetaan nopeuttavan yhtenäisen ja saumattoman telemarkkinoiden kehittämistä kaikkialla 27 maassa. EU: ssa ja viime kädessä televiestintäpalvelujen hinnan alentamiseksi.

Maat, mukaan lukien Saksa ja Espanja, kamppaillut EU: n ehdotusta vastaan sääntelyviranomaisella, jolla on veto-oikeus. Myöhemmin viime vuonna he onnistuivat romuttamasta suunnitelmaa.

Myöhäinen maanantaina tehty sopimus on komission, suunnitelman tekijän voitto, vaikka se ei anna sille kaikkia alun perin pyytämiä valtuuksia.

Kun hän paljasti suunnitelman yleiseurooppalaiselle EU: lle televiestinnän sääntelyviranomainen vuonna 2005 Viviane Reding, televiestinnän komissaari, sanoi, että se olisi Yhdysvaltojen liittovaltion viestintäministeriön vastaava eurooppalainen tunnus.

Kansalliset hallitukset ja Euroopan parlamentti arvostelivat ajatusta, jonka jälkeen heikkenivät. Lopullisessa muodossaan BEREC koostuu sääntelyviranomaisista jokaisesta EU: n 27 maasta, ja tekee vankkoja päätöksiä enemmistöpäätöksen sijasta tähän asti.

Sen lisäksi, että sovitaan uudesta sääntelyjärjestelmästä, lainsäätäjät sopivat myös keinoista varmistaa, että kilpailevilla yrityksillä on pääsy entisen televiestintämonopolien rakentamaan seuraavan sukupolven televiestinnän infrastruktuuriin vastineeksi.

Uusien sääntöjen mukaan entiset monopolit käyttävät väärin televiestinnän infrastruktuurin hallintaa

televiestintäsääntöjen uudistamispakettiin sisältyy nykyisten sääntöjen päivittäminen siitä, mikä on yleinen viestintäpalvelu ja yksityisyyden suojaa koskeva laki, jolla pyritään suojelemaan kansalaisjärjestöjä tietoja verkossa.

Näitä tekijöitä ei ole vielä sovittu, ja ne tulevat keskustelunaiheeksi torstaina toisessa kokouksessa.

He aiheuttavat arkaluonteisia asioita kuten esimerkiksi kielletäänkö joku Internetistä laittomasti musiikin tai elokuvien lataamiseen, tarvitsee tuomarin hyväksyntää. Lainsäätäjät näyttävät olevan valmiita levittämään tämän viranomaisen "toimivaltaisille oikeusviranomaisille", mikä helpottaisi tekijänoikeuksien väärinkäytön estämistä Internetissä.

Toinen avoin kysymys, joka vielä ratkaistaan, koskee verkon neutraalisuutta. Yhdysvaltain Internet-yritysten keksimäsi termi pelkäsi, että puolueettomuuden puute johtaa kaksinopeisiin Internet-yhteyksiin, joissa tietoliikenneyritykset asettavat tietylle internetliikenteelle etusijalle muita, tavalla, joka sopii niiden alimmille linjoille, mutta ei välttämättä käyttäjien eduille

Lainsäätäjät ovat siirtymässä kohti kompromissi, joka varmistaisi puolueettomuuden asettamalla suojalausekkeita televiestintäyrityksille samalla, kun he voivat hallita verkkojaan haluamallaan tavalla.

Jos jäljellä olevista asioista ei päästy sopimukseen, telekommunikaation muut osat voidaan siirtää erikseen, sanoi yksi henkilö lähellä neuvotteluja, mutta hän lisäsi, että tätä ei suunnitella toistaiseksi. "Ei ole juurikaan epäilystä siitä, että paketti kulkee kaikki yhdessä", hän sanoi.